Performancecheck med målbar forbedring på 3-10%

Performancecheck

Har du fuld udnyttelse af dit anlæg? Kan der hentes ekstra kapacitet?

Vores erfaring viser, at dimensionsgrundlaget, produkterne og flowet for det meste har ændret sig i forhold til anlæggets start. Det er derfor altid muligt at forøge udbyttet af anlægget.

Performancecheck vil altid foregå i tæt samarbejde med kunden, hvor vi skaber dialog om de steder vi mener der kan optimeres.
 

- Med et performancecheck vil I være sikret et optimalt udbytte af anlægget.
 

Vi tilbyder en målbar forbedring på 3-10%.

  • Ved en forbedring på mindre end 3% på testdagen er performancechecken uden beregning.
  • Ved en forbedring på mere end 3% på testdagen fakturerer vi til fast pris + rejseomkostninger.
     

Performancecheck hos BILA Service med målbare forbedringer på 3-10%


Vi gennemgår anlægget nøje med jer for at finde frem til de processer, I ønsker effektiviseret.

Vi afslutter enhver performancetest med en anlægsstatusrapport indholdende en kapacitetsmåling før og efter optimeringen plus en fyldestgørende rapport, der kan give ideer til fremtidige tiltag samt forøget udbytte af anlægget.
 

Kontakt os

Vælg løsning

Se hvordan vi optimerede hos vores eksisterende kunder