• Schunk Quick Change SHS 50 Nem og hurtig værktøjsskift. UR tilbehør

Schunk Quick Change SHS 50

Nem og hurtig værktøjsskift

Porteføljen Plug & Work består af elektrisk og pneumatiske aktiverede grippere, hurtigskiftmoduler og kraft/moment-sensorer, der er specifikt tilpasset robotarme fra Universal Robots.

 

Varenr. UR/06050 | UR/06055

Yderligere beskrivelse

Gribe kraft

er summen af de individuelle kræfter, der påføres hver klo ved afstand P (se illustration).

 

Fingerlængde

Den maksimalt tilladte fingerlængde gælder, indtil nominelt driftstryk er opnået. Ved højere tryk skal fingerlængden reduceres proportionalt med det nominelle driftstryk.

 

Gentagelsesnøjagtighed

er defineret som fordelingen af slutpositionen for 100 på hinanden følgende slag.

 

Aktivering

Styres via digital I/O

Vægt af emne

beregningsgrundlaget er for kraftpasning med en statisk friktionskoefficient på 0,1 og en sikkerhedsfaktor på 2 mod emneglidning ved acceleration på grund af tyngdekraften g. For formpasning eller fangstgribning er der markant højere tilladte vægte af emnet.

 

Luknings- og åbningstider

er ren de tider, hvor de grundlæggende kæber eller fingre er i bevægelse. Ventilomskiftningstider, slangetider eller PLC-reaktionstider er ikke inkluderet og skal overvejes, når cykeltider beregnes.

Vedligeholdelse og reparation