• Schunkgriber - tilbehør til Universal Robots

Schunk PZN-Plus 64 Griber

Plug & work griber fra Schunk til Universal Robots

Plug & Work-porteføljen består af elektrisk og pneumatisk aktiverede grippere, hurtigskiftemoduler og kraft/moment-sensorer, der er specifikt tilpasset robotarme fra Universal Robots.

 

Varenr. UR/06250

Gribe kraft

Er den aritmetiske sum af den individuelle kraft påført hver kæbe ved afstand P (se illustration).

 

Fingerlængde

Den maksimalt tilladte fingerlængde gælder, indtil nominelt driftstryk er opnået. Ved højere tryk skal fingerlængden reduceres proportionelt med det nominelle driftstryk.

 

Gentagelsesnøjagtighed
Defineres som en fordeling af slutpositionen for 100 på hinanden følgende slag.

Aktivering
Styres via digital I/O.

 

Arbejdsstykkevægt
Beregnes for kraftpasning med en koefficient for statisk friktion på 0,1 og en sikkerhedsfaktor på 2 mod arbejdsstykkes glidning ved acceleration på grund af tyngdekraften g. For formpasning eller fangstgribning er der betydeligt højere tilladte arbejdsstykkevægte.

 

Luknings- og åbningstider

Er ren og skær den tid, hvor grundkæberne eller fingrene er i bevægelse. Ventilskiftetider, slangetider eller PLC-reaktionstider er ikke inkluderet og skal overvejes, når cykeltider beregnes.