Kelsen Group 
Robotter samarbejder om opskæring af kartoner

 

  • Gennemtestet med forprojekt
  • Forbedret fødevaresikkerhed
  • Markant reduceret leveringstid

Kelsen Group får hvert år leveret 25.000 tons småkager, som bliver produceret på de to danske bagerier i Nr. Snede og Ribe. Og en ingrediens, som ikke kan undværes i nogle af den verdensberømte småkagefabriks produkter, er smør.

Småkageproducenten Kelsen Group fik nedbragt leveringstiden på deres produkter, da de i samarbejde med BILA fik automatiseret udpakning af tunge smørkartoner.

Hvert år sælger Kelsen Group 25.000 tons småkager, som bliver produceret på de to danske bagerier i Nr. Snede og Ribe. Og en ingrediens, som ikke kan undværes i nogle af den verdensberømte småkagefabriks produkter, er smør.  

Kelsen Group får leveret smørret til deres produktion frossent i 25 kg tunge kartoner. Og før smørret kan bruges, skal kartonerne først skæres op, så smørret kan komme ud og sat til temperering.

Førhen foregik opskæringen og udpakningen af smørkartonerne manuelt på fabrikken i Nr. Snede. Det var en omstændig og tidskrævende proces, som samtidig involverede uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde (EGA) og tunge løft for de medarbejdere, der varetog denne del af produktionen. Det ønskede man hos Kelsen Group at gøre noget ved – og derfor tog man kontakt til BILA.

Ønske-scenariet var ganske enkelt: en automatiseret løsning til at opskære og tømme de 25 kg tunge kartoner. En løsning, som samtidig skulle leve op til høje krav om fleksibilitet og driftssikkerhed.

Vellykket forprojekt bekræftede løsning

Hos BILA og Kelsen Group undersøgte man uden held markedet for udstyr, der ville kunne løse opgaven tilfredsstillende. Derfor igangsatte projektafdelingen et forprojekt for at afprøve de ideer, de selv havde til en mulig løsning af opgaven – og finde ud af, om de også fungerede tilfredsstillende i praksis.

Anlægget på BILAs skitseblok var bygget op omkring to robotter: en robot, der automatisk skulle søge og finde kasserne på pallen og efterfølgende præsentere dem for en anden robot, der skulle foretage selve opskæringen. I forprojektet blev der bygget testværktøjer til begge robotter, og testcellen blev stillet op hos BILA, hvor både Kelsen Group og Dragsbæk Margarine flere gange var på besøg for at se anlægget i drift og se test-resultaterne.

Vi havde stor succes med vores tests, så derfor gik vi direkte over i en ordre til Kelsen Group. Efterfølgende har anlægget levet fuld ud op til de gode test-resultater,

fortæller Claus Børresen, Key Account Manager hos BILA.

Også hos slutkunden var man begejstrede for forprojektet. Det fortæller Johan Dissing, Technical Manager hos Kelsen Group:

Med forprojektet fik vi elimineret alle de usikkerheder, vi havde omkring anlægget, og vi kunne se, alle de fordele, der var ved at automatisere håndteringsprocessen. Forprojektet gjorde et meget komplekst projekt håndgribeligt og viste os, at BILAs anlæg var en sikker investering.

 

Automatiseret opskæring og ompalletering

Resultatet blev en automatiseret opskærings- og ompalleteringsproces i et og samme anlæg. En løsning, som består af to robotter, der opskærer og åbner de 25 kilo tunge smørkartoner og siden ompalleterer dem, så de er klar til at blive tempereret fra minus 18 til plus 18 grader. Og hvor man tidligere satte smørret ind på et lager for at tø op, bliver de adskilte blokke nu sat ind i optøningstunneler med kraftig ventilation. 

Tilsammen har den nye håndteringsproces medført, at smørrets tempereringstid er gået fra 3-4 uger til i dag 36 timer – og det forkorter leveringstiden betydeligt.

Vi er blevet langt mere konkurrencedygtige, fordi vi nu kan levere ordrer efter få dage, hvor vi tidligere kunne have flere ugers leveringstid grundet den lange optøningsproces på smørret,

fortæller Johan Dissing.

Ingen beskadigede kartoner og bedre arbejdsmiljø

Tidligere skulle vi nedpalletere smørret inden optøning. Vi fik det ind på paller, og kartonerne var limet sammen, for at de ikke skulle rutsje af. Derfor blev to trucks bogstavelig talt nødt til at køre gaflerne ind i hinanden for at sprænge limet og vride kartonerne fra hinanden. Det var noget voldsomt – og bestemt ikke nogen optimal løsning, da det medførte, at kartonerne ofte blev beskadiget. Det gør de ikke mere, for nu håndterer robotterne det stille og roligt.

Den efterfølgende manuelle opskæring af kartonerne involverede mange tunge løft og vrid i håndleddene og i det hele taget uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, når medarbejderne skulle skære og efterfølgende vride de tunge kartoner for at få smørret ud.

Med den automatiserede opskæring er både risikoen for beskadigelse af kartonerne og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger blevet elimineret:

På grund af høje krav til fødevaresikkerhed og for at sikre, at der ikke kommer fremmedlegemer i produkterne, må kniven på robotten ikke kunne skære helt igennem til foliepakkerne med smør. Det har vi løst ved, at der kan vælges forskellige skæremønstre, ligesom skæredybden kan justeres undervejs i processen. Og efter skæring sikres åbningen ved hjælp af en sugekop, der vrider kassen helt åben, så smørblokken kan komme ubesværet ud,

forklarer Claus Børresen.

Unik at to robotter samarbejder

Claus Børresen kalder det ganske enestående, at to robotter arbejder sammen om at opskære en karton, men sig er samtidig, at det ganske enkelt var den optimale løsning til Kelsen Groups behov, blandt andet på grund af den høje sikkerhed og fleksibilitet i forhold til omstilling:

Vi valgte denne løsning for at simplificere løsningen af fiksturer og vendestationer. Ved at sætte en ekstra robot ind til udførsel af den opgave, det er at opskære en karton, øges processikkerheden og fleksibiliteten også. Hele omstillingen fra et produkt til et andet sker blot ved valg af recept.

Ud over opskæringsfunktionen kan anlægget også bruges direkte i produktionen. Operatøren kan nemlig via brugerpanelet vælge, at smørret efter opskæring hældes ud på en bane i stedet for at blive ompalleteret. Og herfra kan det så blive transporteret direkte ind i produktionen, hvor det skal bruges.

Vil du også optimere din virksomhed?

Kontakt vores kompetente eksperter, så vi sammen kan finde den bedste løsning for lige netop dig og din produktion.

Udfyld formularen - og vi kontakter dig inden for 2 hverdage.