Robotcelle klarer de tunge løft

Robotcelle klarer de tunge løft

  • ingen tunge løft
  • hurtig omstilling
  • mere fleksibel produktion
– og det har både effektiviseret produktionen, mindsket logistikomkostningerne og forbedret arbejdsmiljøet for medarbejderne på Imery Absorbents’ fabrik på Mors.

Imery Absorbents (tidligere Damolin) producerer olie- og kemikalieabsorbenter samt pulver- og granulatprodukter gennem minedrift og forarbejdning af naturligt forekommende mineraler og komplementære produkter. Gennem årene har virksomheden, som i januar blev opkøbt af franske Imerys, udvidet sit produktsortiment, så de i dag leverer kundespecifikke totalløsninger inden for både industri og handel i såvel Europa som på oversøiske markeder. Ud over fabrikken på Mors har Imerys også en dansk fabrik på Fur.

Ufleksibel produktionslinje kaldte på ny løsning

Der er travlt i produktionen hos Imerys. Så travlt, at det i perioder har været svært at følge trit med efterspørgslen. Med mange forskellige varenumre og mange småproduktioner var blandt andet palleteringen af de færdige produkter en udfordring. Indtil for knap et år siden foregik palleteringen af tre produkttyper manuelt, hvilket betød, at der ved et transportbånd stod en medarbejder og palleterede eksempelvis 15 kg tunge spande ved håndkraft.

"Vi har selvfølgelig hele tiden haft de løfteanordninger, der kræves ved sådanne arbejdsopgaver, men håndpalletering er stadigvæk et meget monotont og tungt arbejde, forklarer projektleder hos Imery Absorbents, Rasmus Krog. Og derfor efterspurgte han en løsning, som både kunne fritage medarbejderne for det monotone arbejde og samtidig gøre produktionen mere fleksibel.

Effektiviseret og fleksibel palletering

Ud over de tunge spande skulle en automatiseret løsning også håndtere store kartoner med tunge sække i samt fyldte sække til bayling (omvikling med folie inden forsendelse af produkter, red.). Produktionslinjen, som tidligere blev betjent manuelt, håndterede altså tre forskellige processer, og det stillede store krav om nem omstilling og stor fleksibilitet til en automatiseringsløsning. Men i december 2016 stod løsningen klar: en renoveret Kawasaki ZD 130-robotcelle leveret af automatiseringsvirksomheden BILA Service.

I dag passer robotcellen tre linjer og palleterer de tre produktioner direkte fra transportbånd og over på en pallestation. Og da løsningen nemt kan omstilles efter produkttype, er produktionen hos Imery Absorbents meget mere fleksibel end før.

Det har gjort os meget mere fleksible. Tidligere pakkede vi op til lager for at kunne levere til tiden, fordi håndteringen foregik manuelt og var langsommere. Nu kan vi hurtigt omstille produktionen afhængigt af salg, siger Rasmus Krog.

Ingen tunge løft og meget mindre overarbejde

Han fortæller, at løsningen med Kawasaki-robotten blev til i samarbejde mellem Imerys egne tekniske afdeling og BILA Service:

Vores smede og elektrikere har en kæmpe knowhow inden for deres felt, og det samme har BILA inden for deres område, og det samarbejde har resulteret i en rigtig fornuftig løsning, som har gjort vores produktion markant mere fleksibel end før.

Også hos medarbejderne i produktionslinjen har robotcellen fra BILA Service vakt begejstring. Ikke nok med, at de slipper for de tunge løft, overarbejde og weekendarbejde er også blevet skåret væsentligt ned, efter palleteringen blev automatiseret. Nu kan medarbejdertimerne flyttes til andre opgaver, og produktionen kan foregå inden for normal arbejdstid – alt imens de produkter, der forlader fabrikken, stadigvæk bliver leveret til tiden.

For yderligere oplysninger kontakt:

Jørgen Tingstrup Nør, Service Project Manager, BILA: tlf. 29 45 29 40 / jtn@bila.dk