Arla Rødkærsbro automatiserer mozzarella-produktion

Arla Rødkærsbro automatiserer mozzarella-produktion

 

  • Reducerede lønomkostninger
  • 100% tilpasset løsning
  • Fuldautomatiseret produktion

Arla Rødkærsbro er et moderne mejeri med 250 medarbejdere. I Rødkærsbro har Arla et af Europas største mozzarellamejerier.

Fra tungt manuelt arbejde til automatiseret og effektivt produktionsflow

Hos mozzarellamejeriet i Rødkærsbro ønskede man at effektivisere sin produktionslinje, som det var sket på to øvrige linjer. Hertil havde man et ønske om at minimere mandetimer, da der i den manuelle proces indgik mange tunge løft for de involverede medarbejdere. På produktionslinjen håndterede man ilægning af 2,3 kg mozzarella-blokke i dybtrækker med efterfølgende manuel ilægning i plastkasser samt palletering med meget ensidigt, gentagende arbejde til følge. Med disse optimeringsønsker var det klart for mejeriet, at automatisering var en oplagt mulighed.

Samarbejde har været et nøgleredskab

Opstartsfasen krævede tæt kontakt mellem Arla Rødkærsbro og BILA, hvortil produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen

Vi fik en god snak i idéfasen, og BILA var løbende ude at teste muligheder, justere og tilpasse. Den tætte kontakt skabte tryghed hos begge parter”

Løsningen fra BILA indeholder en fuldautomatisering af mozzarellaproduktionslinjen med to robotanlæg; et nyt anlæg og et anlæg med en brugt robot. På linjen pakkes ca. 800 mozzarellablokke pr. time. Der grupperes fire mozzarella-blokke ad gangen, hvor første robot efterfølgende griber disse og placerer dem i dybtrækkeren. Efter vakuum-emballering i dybtrækkeren føres mozzarellapakkerne videre, hvor næste robot pakker mozzarellaen i plastkasser, der stables og palleteres.

Automatisering af linjen frigiver 3 mand i døgnet

Investeringen har indfriet optimeringsønskerne hos mejeriet, hvor linjen er effektiviseret og fuldautomatiseret. Her spares én mand pr. skift - 3 mand i døgnet, for tungt og ensformigt arbejde, hvormed produktionsprisen er faldet for hver enkel mozzarellablok. Arla Rødkærsbro har opnået en gennembearbejdet løsning, der er tilpasset 100% til mejeriet. Anlæggene er udviklet med fokus på designet, hvor konstruktion af baner, hygiejne og rengøringsmuligheder har været væsentlige prioriteter. Mejeriet har været involveret fra start til slut, hvilket har krævet, at involverede personer har været i tæt kontakt:

”Jeg er rigtig positiv omkring samarbejdet med BILA. Det har givet rigtig meget, at vi har siddet fysisk sammen. Det har været afgørende for resultatet, at vores samarbejde har kørt godt og gnidningsfrit”.

- Produktionschef, Bjarke Damsgaard Jørgensen

Interesseret i at vide mere?

Kontakt vores kompetente eksperter, så vi sammen kan finde den bedste løsning for lige netop dig og din produktion.

 

Eller kontakt os direkte

 

Jesper Højmark

Jesper Højmark

Market Unit Manager
+45 2449 3836

jhp@bila.dk