Arla Branderup omlægger til mozzarellaproduktion

Arla Branderup omlægger til mozzarella produktion

”Vi har fået en teknisk løsning, der er 100% tilpasset vores behov ved omlægningen til mozzarella-produktion. BILA har løftet samarbejdet med kompetent teknisk sparring og har fremtidssikret vores investering."

- Logistikchef Michael Schlosser Johansen

Highlights

  • Teknisk løsning til et specifikt behov
  • Tæt og fleksibel sparring undervejs
  • Levering til tiden

Arla Branderup - er med deres nye investering omlagt fra at producere gul ost til mozzarella. I omlægningen udvides kapaciteten fra 18.000 tons til 25.000 tons ost om året sammen med mejeriets ca. 80 medarbejdere.

Samarbejde om ny mozzarella-linje – BILA projekterer løsning med 4 robotceller og ny løsning med trykløs akkumulering, der er udviklet i tæt samarbejde med Arla Branderup for at dække mejeriets omlægningsbehov.

Mozzarella er en vækstende vare på verdensplan, og Arla havde svært ved at følge med efterspørgslen. Man ønskede derfor at øge mozzarellakapaciteten med en omlægning af mejeriet i Branderup, hvor der blev produceret gul ost. Derfor havde man behov for en helt ny linje til et nyt produkt. Arla producerer mozzarella i sit mejeri i Rødkærsbro med en BILA-løsning, hvorfor mange detaljer i dette projekt kunne genbruges.

Logistikchef Michael Schlosser Johansen fortæller: ”Vi skulle udvide kapaciteten på mozzarella. Her var det vigtigt for os at få en fremtidssikret løsning med udviklingspotentiale, da vi har god plads til at vækste i Branderup.”

BILA projekterer mozzarella-løsning

Arla valgte BILA som leverandør af løsningen i Branderup. Løsningen indeholder 4 robotter, hvoraf 2 er genbrugt fra den tidligere produktion på mejeriet, og 2 er nye Kawasaki-robotter fra BILA. Anlæggene håndterer mozzarella-ost i paknings- og palleteringsfasen. Første robot håndterer ilægning i dybtræk med efterfølgende vakuumpakning i folie og vægttjek. Mozzarella-fileterne vakuumpakkes 4 stk. sammen, hvorefter pakkerne flyttes på rullebånd med trykløs akkumulering. Den trykløse akkumulering er en BILA-opfindelse, der sikrer, at ostene ikke får trykskader.

Anden robot palleterer ostepakningerne i plastkasser, inden pallerne hentes af mejeriets truckførere, der transporterer osten til 5 dages køleophold. Efter køl omgrupperer den tredje robot mozzarellaen. Her depalleteres osten og placeres på et nyt rullebånd, hvor hver enkelt pakning vægttjekkes endnu en gang. Sidste step ligger hos den fjerde robot, der palleterer pakningerne direkte på paller, inden pallen til sidst emballeres, og mozzarellaen står klar til videre distribution.

Resultat: En velkørende linje med udvidelsesmuligheder

Robotlinjen er implementeret hos Branderup og kan i dag håndtere 2,5 millioner mozzarella-pakninger årligt. Med andre ord, linjen pakker årligt 1 milliard enkelte mozzarella-fileter. Michael fortæller om udviklings- og implementeringsfasen: ”I idefasen har vi haft mange forskellige skitser på tegnebrættet. Vi har arbejdet tæt sammen og løsningen har udviklet sig i takt med, at vi løbende er blevet klogere på mejeriets behov. Her har BILA især været dygtige i løsningsfasen med mange konstruktive forslag”. Linjen blev hurtigt implementeret og projektet blevet leveret til tiden hos mejeriet. Projektet designet med mulighed for både udvidelse med en ny linje og tilknytning af AGV, hvis behovet opstår i fremtiden. Første del af anlægget håndterer i dag 4500 kg mozzarella i timen og er designet med mulighed for at udvide kapaciteten til 6500 kg i timen. ”BILA er en foretrukken leverandør og har været en tæt sparringspartner i projektet. Vi har følt os som ét hold. I dag håndteres vores oste meget skånsomt, og vi har fået et velkørende anlæg, der lever fuldt op til vores forventninger.”

Logistikchef, Michael Schlosser Johansen