Samling af elmålere


Robotceller til montage af elektriske målere.

Anlægget består af 2 robotceller for automatisk montage af cover og terminalcover på elektriske målere. Emnerne, der skal monteres på målerne sættes ind i robotcellen gennem automatiske ledhejser porte og placeres af operatørerne i pallefixturer. Underparten af de elektriske målere transporteres rundt på et pallette system, hvor hver pallette - og dermed hver måler er tildelt et unikt RFID tag.

Robotterne er bestykket med et multipelt værktøj, der indeholder: 

  • et vision system for lokalisering af emnernes placering i palle.
  • et sugekop arrangement for pluk af emner og mellemlægspap fra palle.
  • et dobbelt matriceværktøj modsvarende emnets geometri, hvormed akkurat håndtering af emnet i montagesituationen sikres.

Sekvens i roborcellerne:

Emnerne samles op med robotten direkte fra pallen. Emnet ligges på en opretterstation, hvor emnet nulles og omgribes for montage Emnet monteres med robotten på den elektriske måler. Montagen kontrolleres efterfølgende i en kontrolstation.

Produkt highlights:

  • Multipelt robotværktøj
  • Pluk fra palle
  • Automatiseret montagecelle
  • Afskærmning af robotcelle udført som lydisolerende hus
  • RFID kontrol på emnerne
  • Kontrolstation