Robot der håndterer metalemner


Opgaven
At være med til at optimere produktionen ved en større virksomhed. Ved en optimering af produktionen formindskes de fysisk hårde belastninger for medarbejderne, som herved undgår tunge løft og ensartet, gentagende arbejde, og som et led i automatiseringen har man valgt at indføre robotter i produktionen.

Løsningen
Bila A/S' løsning på projektet blev et robotanlæg bestående af en robotcelle med en Kawasaki-robot af typen FS10L. FS10L er en seks-akset håndteringsrobot med en løftekapacitet på 10 kg og rækkevide på 1850 mm , der anvendes til maskinhåndtering af emner. Robotten kan arbejde uden pauser og fejl, og derved optimeres produktionen. 

Robottens cyklus er således:

  • Der lægges flamingo bakker op på et palette system, som kan håndtere 17 bakker
  • herefter bliver to bakker positioneret inde ved robotten
  • robotten tager ét emne ad gangen med en sugekop og placerer emnet gennem en frontluge på en emne-lader
  • så tager robotten endnu et emne og placer det på ét af emne laderens to griber - når første emne er færdig.
  • Det første emne tages med retur til bakken.
  • Robotten fortsætter sin cyklus indtil bakkerne er færdig