Robot håndterer emner fra palle til produktion

Robotten position 1 håndterer emnerne fra position "på palle" til position "på takt fremføring".
En tykkelsesmåler kontrollerer emnet (endelig metode fastlægges efter test).
Fremføringsaggregatet takter emnet frem, tilpasset slaglængde og presse.