BILA-lærlinge står bag skoleanlæg til Skive Tekniske Skole

BILA-lærlinge står bag skoleanlæg til Skive Tekniske Skole

 

  • Medindflydelse og medbestemmelse på opgaverne
  • Stort ansvar og selvstændighed
  • Personlig og faglig udvikling

Fra teori til praksis - hos BILA tror vi på vores lærlinge

Emil Christiansen og Mathias Østergaard er lærlinge på BILA. De har netop været med til at lave et skoleanlæg til Skive Tekniske Skole til uddannelse for elever på såvel erhvervs-, efteruddannelser og tekniske gymnasium.

Emil startede i lære i 2012 som automatiktekniker, og Mathias startede året efter som klejnsmed. Begge bliver udlærte i 2017. I løbet af den sidste måneds tid har de to lærlinge haft en stor del af ansvaret for et skoleanlæg, hvori der indgår flere tekniske elementer som robotteknologi, vision, programmering, sikkerhedsudstyr og pneumatik. Det overordnede ansvar har ligget hos BILA’s konstruktør og projektleder, der har tegnet opstillingen og styret projektet, men de to unge lærlinge har selv haft stor indflydelse på både layout og opstilling, som de har ’makket’ med ude i produktionen.

Lærlinge bliver fagligt udfordret

Emil har stort set lavet alt elektrisk montage på anlægget. Det er Emils første ’rigtige’ kundeprojekt, hvor han har lavet det meste selv,og han er meget stolt af sit arbejde: ”Det er rigtig dejligt at få ansvar og være med på rigtige projekter. Så er der ligesom en mening, med det man laver.” Det er også Mathias’ første ’rigtige’ projekt, hvor han har stået for den mekaniske montage, men det er ikke som sådan ’normal’ klejnsmedearbejde.

Det er fedt, at man får lidt bredere arbejdsopgaver her på BILA, så det ikke kun er svejsning, men også mere montørarbejde, man kan lave, selv som klejnsmedelærling.”

For de to lærlinge har det været en ekstra spændende udfordring, at det har været et skoleanlæg. De kender begge til det at kunne prøve ’rigtige’ ting af i praksis på skoleophold, de kender til målgruppen, og ved hvad de tænker. Begge lærlinge er da også enige om, at det har været rart at kunne omsætte den teori, de lærer på skolen til praksis på deres læreplads.

Skive Tekniske Skole arbejder med robotter

Skive Tekniske Skole har 900 årselever og har erhvervsuddannelser, efteruddannelser og teknisk gymnasium samlet under et tag. Siden 2012 har Skive Tekniske Skole afviklet uddannelsen Industrioperatør, og det var i den forbindelse, at behovet opstod for et samlet skoleanlæg, der blandt andet viser, hvordan man arbejder med robotter. Men anlægget kan med stor fordel benyttes på flere uddannelser end industrioperatør-uddannelsen. Også elektrikere, maskinsnedkere, værktøjsmagere og elever på HTX kan integrere anlægget i deres undervisning.

Højteknologisk robotanlæg i undervisningen

Selve anlægget består af 3 robotter. Det er bygget op af forskellige elementer inden for robotteknologi, maskinbetjening, vision, og sikkerhed, og det er programmeret med en meget betjeningsvenlig software, som er udviklet til BILA's RoboPower-koncept. Alt i alt er det et anlæg, der afspejler mulighederne i den virkelige verden, f.eks. ude hos BILA’s kunder.

Op til 20 elever kan arbejde på anlægget på samme tid, og faglærer på Skive Tekniske Skole Hans Egelund glæder sig meget til at arbejde sammen med sine elever om det nye anlæg: ”Jeg har høje forventninger til elevernes praktiske udbytte, og det er et stort plus, at det kan bruges i mange forskellige fag.”

På BILA gør man meget ud af, at lærlinge bliver selvstændige og kommer omkring forskellige arbejdsopgaver, som ikke nødvendigvis ligger lige indenfor deres felt. Kristian Pedersen, værkfører på BILA, er ansvarlig for de to lærlinge:

”Vi gør meget ud af, at vores lærlinge bliver udfordret fagligt såvel som personligt, og både Emil og Mathias har haft meget frie tøjler og fået et stort ansvar i det her projekt. Jeg er meget stolt af Emil og Mathias.”