Øget oppetid med renoverede robotter

Øget oppetid med renoverede robotter

  • Markant øget oppetid
  • Renoverede robotter
  • Opgave løst i tæt samarbejde med kunden

To renoverede Kawasaki-robotter blev løsningen på Imerys udfordringer, da oppetiden på det eksisterende anlæg var kort og produktionen svingende. Med hjælp fra BILA Service og i tæt samarbejde med produktionens ansatte kører anlægget i dag med markant øget oppetid – og er væsentligt mere fleksibelt end tidligere.

Imery Absorbents (tidligere Damolin) består af to fabrikker på hhv. Fur og Mors, som siden 1942 har produceret olie- og kemikalieabsorbenter samt pulver- og granulatprodukter til en lang række industrielle formål. 

Produktionen hos de to vestjyske fabrikker er tilpasset efterspørgslen på virksomhedens produkter, og derfor er det afgørende, at maskinerne kører, når behovet er der – og at de kører stabilt.

Oppetiden på Imerys eksisterende anlæg på fabrikken på Mors var indtil for et par år siden imidlertid meget svingende. Her kørte en linje med 6 store drejehoveder i et tungt mekanisk anlæg, der ofte krævede vedligeholdelsestimer. Det bevirkede, at oppetiden var kort, og produktionen ofte var i stå.

Hos Imerys var man ikke i tvivl: Der var behov for en løsning, som øgede anlæggets oppetid og effektiviserede produktionen. Fabrikken havde allerede god erfaring med robotteknik, og med det som udgangspunkt og med deres kendskab til automation udarbejdede virksomheden selv et udkast til en løsning på problemstillingen. 

Opgave løst i fællesskab

Efterfølgende tog projektleder Rasmus Krog kontakt til BILA Service, som tidligere har leveret automationsløsninger til Imerys. Det blev starten på et fælles projekt mellem Imerys og BILA om layout, integration og konstruktion af det nye anlæg. 

"Vores smede og elektrikere kom på en idé med to robotter, der kunne fodre maskinen, i stedet for det gamle anlæg, som var meget mekanisk. Efterfølgende kontaktede vi BILA for at få ideen ført ud i livet, og ud fra vores skitser fik vi i samarbejde lavet det endelige layout, bygget opstillingen og testet den på deres værksted", fortæller Rasmus Krogh om samarbejdet med BILA.

Et positivt samarbejde, hvor de to parters ekspertiser blev udnyttet, og som altså resulterede i en effektiviseret produktionslinje med en væsentligt øget oppetid.

"Det har været et rigtig godt sparringsprojekt. Vi kender vores virksomhed ud og ind og er bedre til nogle af tingene selv. Men når det gælder robotter, er BILA eksperterne og har de rette kompetencer til at løse opgaven", lyder det fra Rasmus Krog.

 

Løsning: to renoverede robotter

Siden januar 2015 har to renoverede 20 kg Kawasaki-robotter således assisteret på linjen hos Imerys fabrik på Mors. Her kører de to synkront og udfører samme opgave: De tager imod sække fra tilknyttede båndbaner, og herfra sorterer de sækkene i forskellige baner, så de placeres i det rette pakkemønster og er klar til at blive palleteret. 

I arbejdsprocessen testede BILA Service forskellige løsninger, hvorefter fremstillingsarbejdet gik i gang ud fra det tegningsmateriale, som ansatte hos Imerys selv havde udarbejdet. Anlægget blev testet og godkendt hos BILA, inden man i samarbejde opstillede anlægget og indkørte det på produktionslinjen. 

Rasmus Krog fortæller: 

"Vores egne medarbejdere har taget ejerskab for projektet og været med fra start til slut med ideer og input. Det er derfor gået hurtigt med at få funktionaliteten ind under huden og fx få styr på omstilling til linjens forskellige produkter."

Dertil kommer, at Imerys med optimeringen har fået en længere oppetid, hvor der køres hele skift igennem uden stop. Og samtidig er omstillingstiden halveret, og anlægget rummer langt flere muligheder end det tidligere. Ifølge Rasmus Krogh er projektet blevet fulgt helt til dørs af BILA Service, og mineralproducentens forventninger til resultatet er på alle måder blevet indfriet: 

Rent økonomisk har vi holdt et stort projekt på et fornuftigt niveau med nogle meget fine renoverede robotter. Samtidig ser fremtiden meget lysere ud i forhold til vedligehold, og vi har tilmed opnået fleksibilitet på anlægget, så vi kan køre flere forskellige produkttyper, 
slutter han.