UR10 blev nystartet virksomheds første medarbejder

Robotarme samarbejder med virksomhedens operatører

Vi kan ikke undvære en operatør ved de her maskiner, men vi kan nu betjene to maskiner med én operatør."

Bjarne Godskesen, fabrikschef

Highlights

  • Grundigere kvalitetskontrol
  • Øget produktionskapacitet
  • Medarbejdere undgår hårdt arbejdsmiljø

Med hjælp fra to UR5-robotarme producerer Betech hvert år 100.000 gummimembraner til lungeapparater, der hjælper patienter med at trække vejret under operationer.

I Bramming lidt uden for Esbjerg er der godt gang i produktionen hos Betech, der er totalleverandør af polymerbaserede produkter og komponenter. På fabrikken fremstilles der dagligt tusindvis af pakninger, tætninger og specialudviklede løsninger i formstøbt gummi og silikone til en lang række forskellige brancher inden for blandt andet fødevare-, olie/gas- og medicinalindustrien.

Det er faktisk vores egne pakninger, der sidder på UR-robotterne, fortæller fabrikschef Bjarne Godskesen med henvisning til de to UR5-robotarme, der udgør en del af arbejdskraften i produktionen.

Pick and place ved to maskiner

De to UR-robotter har været en del af produktionsholdet siden 2015 og har i dag fast plads ved hver deres gummistøbemaskine. Her udfører de pick and place i forbindelse med produktion af membraner til lungeapparater, der hjælper patienter med at trække vejret under operationer.

Betechs egne teknikere har været på grundkursus ved BILA i Svendborg, og siden har de selv stået for alt programmeringsarbejdet i forbindelse med opsætning og løbende justeringer af UR5-robotterne. I deres nuværende opstillinger er de programmeret til at udføre den eksakt samme arbejdsproces ved hver deres kompressionsmaskine:

Først opsamler robotarmen ved hjælp af vakuumpuder monteret på armens værktøj to præformerede gummibrikker med en diameter på 70 mm fra et transportbånd. Så placerer den gummibrikkerne i hver sin støbeform, hvorefter maskinen lukker og presser gummien sammen i formene, hvor de ”bages” (vulkaniseres) i godt 4 minutter. Når emnerne er færdigbagte, åbner maskinen, og robotarmen tager ved hjælp af en griber på værktøjet de støbte gummiemner ud af støbeformene og slipper dem ned i en kasse.

Tid til grundig kvalitetskontrol

På grund af materialet, der bearbejdes, og de færdige emners slutanvendelse kører de to kompressionsmaskiner ikke ubemandet i længere tid, men altid under overvågning af en operatør. Hans arbejde består i at kontrollere, kvalitetssikre og afgrate emnerne for overskudsgummi, ligesom han også jævnligt foretager kontrolmålinger grundet emnernes meget lave tolerancetærskler i forhold til geometri og mål.

Vi kan ikke undvære en operatør ved de her maskiner, men vi kan nu betjene to maskiner med én operatør. Med robotten kan vi optimere output fra maskinerne, som med robotterne kan køre videre, når operatøren er til pause – og vi kan undgå, at operatøren skal bruge tid på at lægge gummi i maskinen og tage emner ud, fortæller Bjarne Godskesen og uddyber:

Gummiet er et meget følsomt naturmateriale. Det betyder, at parametrene hele tiden kan ændre sig, i modsætning til hvis der fx var tale om hård metal. Samtidig er der tale om produktion af livsvigtige komponenter til livsreddende apparater. Derfor skal alle emner minutiøst kontrolleres af en operatør, og det er muligt, fordi han ikke skal bruge tid på at placere gummibrikkerne i formene og tage dem ud igen, når de er færdigbagte.

Større kapacitet og bedre fysisk arbejdsmiljø

– Fordi de skal samarbejde med vores operatør ved støbemaskinerne er det afgørende for os, at robotarmen ikke kræver afskærmning, så operatøren kan komme til, og så vores teknikere hurtigt kan justere og evt. omprogrammere den, forklarer Bjarne Godskesen om, hvorfor Betech valgte de samarbejdende robotarme fra Universal Robots.

– Et andet vigtigt parameter er, at UR-robotarmen er til at betale. Havde vi skullet investere i et robotanlæg til flere millioner kroner, havde vi ikke gjort det. Så havde vi i stedet for ansat en medarbejder til at udføre arbejdet.

Et andet vigtigt parameter er, at UR-robotarmen er til at betale. Havde vi skullet investere i et robotanlæg til flere millioner kroner, havde vi ikke gjort det. Så havde vi i stedet for ansat en medarbejder til at udføre arbejdet. Ifølge Bjarne Godskesen støber maskinerne 250 emner pr. skift à 7,5 time, og i øjeblikket kører fabrikken i Bramming med dag- og nathold. Det bliver til en årlig produktion på ca. 100.000 alene af denne type gummimembraner. Og så meget havde de ikke kunnet producere uden UR-robotterne:

Det har helt sikkert øget vores kapacitet at få robotterne, og samtidig har det også forbedret det fysiske arbejdsmiljø i vores produktion. Dels fordi robotterne sparer medarbejderne for gentaget pick og place-arbejde, dels fordi de undgår at stå i det hårde miljø, der er omkring støbemaskinerne. Formene er 170 grader varme, men nu er det kun robotterne, der er i berøring med varmen.