Effektiviseret palletering betød farvel til flaskehalse

Effektiviseret palletering betød farvel til flaskehalse

  • Fleksibel løsning
  • Renoveret robotcelle
  • Tilpasset nye produktstørrelser

Efter mange års tro tjeneste blev Mollerup Mølles palleteringsrobot tidligere på året kasseret og erstattet af en mere fleksibel løsning fra BILA. I dag sørger en renoveret Kawasaki-robot således for, at palleteringen kan følge med produktionen hos den succesrige grovvareproducent på Mors.

Den familiedrevne virksomhed Mollerup Mølle A/S producerer årligt omkring 250.000 tons foderblanding til svin, kvæg og hobbydyr. Grovvarevirksomheden består af i alt fire afdelinger i Nord- og Nordvestjylland, hvor virksomhedens godt 60 medarbejdere er fordelt på produktion, transport samt øvrig servicering af de mange aftagere af produkterne, der ud over foderblandinger også omfatter brændsel, olieprodukter, gødning og udsæd.

Nye sækkestørrelser krævede ny løsning

Størstedelen af Mollerup Mølles egenproduktionen foregår fra virksomhedens hovedsæde på Mors, hvorfra der dagligt bliver kørt massevis af tunge sække med foderblandinger ud til kunder over hele Nord- og Vestjylland.

Og det er tunge sække, der forlader Mollerup Mølle. Indtil for et halvt år siden blev korn- og foderblandingerne pakket i 25 kilo tunge sække, hvor palleteringen også foregik med hjælp fra en robot. Den gamle robot var imidlertid nedslidt og udateret, og derfor besluttede man i starten af året, at det var på tide at udskifte den med en ny og mere fleksibel løsning. Desuden kunne den gamle robot udelukkende udføre løftearbejde af 25 kilo-sække, og efterspørgsel på nye sækkestørrelser havde skabt et naturligt behov for en mere fleksibel løsning.

Ifølge arbejdsmiljøreglerne må man maks. løfte 15 kilo ved håndkraft. Det efterspørger vores kunder ude i forretningerne også, så de kan undgå de tunge løft. Men hvis vi skulle ændre vores sækkestørrelser, skulle vi også have flere enheder. Derfor tog vi kontakt til BILA for at få hjælp til en ny løsning, fortæller Holger Pedersen, som har været Mollerup Mølles projektleder i forbindelse med anskaffelsen af det nye palleteringsanlæg.

Renoveret Kawasaki-robot giver fleksibel palletering

Ud over ønsket om en mere fleksibel løsning havde man hos Mollerup Mølle også et ønske om at kunne effektivisere linjen og undgå flaskehalse i forbindelse med palleteringen af de færdigpakkede produkter, forklarer Holger Pedersen.

Førhen kunne vi palletere 180 enheder i timen, men posefylderen havde en kapacitet på over 600 sække i timen, så for at udnytte kapaciteten ville vi gerne have en robot, der kunne modsvare det, posefylderen producerer.

Herudover skulle et nyt palleteringsanlæg dels kunne håndtere varierende sækkestørrelser, dels passe ind på den begrænsede plads, hvor den eksisterende robotportal var placeret. Alt dette fik grovvarevirksomheden opfyldt med det nye anlæg udviklet af BILA Service:

Robotten samler først en palle op, som den placerer for enden af to tilstødende rullebaner, hvor den står klar til at blive fyldt med de færdigpakkede sække. Sækkene med foder eller gødninger bliver fyldt i en posefylder, hvorefter de falder ned på den tilstødende rullebane og kører ind i cellen. Her samler robotten dem op en efter en og placerer dem på pallen. Den fyldte palle bliver siden kørt videre ud ad rullebanen og ud til en folieomvikler, hvorefter den er klar til at komme på lager.

Sådan forklarer projektleder Kåre Eriksen fra BILA Service om den løsning, han i marts 2017 kunne levere til Mollerup Mølle.

Høj driftsikkerhed og upåklageligt samarbejde

Imens Mollerup Mølles tidligere robotportal var begrænset til løftearbejde, er den nye løsning fra BILA væsentligt mere fleksibel. Løsningen består af en rullebane og en renoveret Kawasaki ZD130, som ifølge Kåre Eriksen placerer sækkene mere præcist på pallen og kan vende dem rundt, alt efter hvordan de skal placeres i forhold til hinanden. Og den kan tilmed omstilles til andre opgaver end løftearbejde, hvis det på et tidspunkt skulle blive aktuelt.

Hos Mollerup Mølle er man ovenud tilfreds med det nye palleteringsanlæg:

Det har kørt upåklageligt, siden det kom i drift i marts måned. I starten kørte vi stadigvæk 25 kilo-sække for at bruge den folie, vi havde tilbage, inden vi skiftede til 15 kilo sække. Den nye robot er så fleksibel, at den også nemt kan køre 10 kilo sække, hvilket vi forventer bliver aktuelt til foråret. Det ville vi ikke have kunnet med den gamle robot, lyder det fra Holger Pedersen, som også kalder samarbejdet med BILA for ”upåklageligt”.

Vi er utroligt glade for vores samarbejde med BILA. De har leveret det, de stillede os i udsigt, da vi bad om deres hjælp, og vi har fået en løsning, som er både hurtigere, mere fleksibel og bare kører.