+45 97 71 00 44

Baltic_produktion flyttes til ny adresse

Baltic-produktion flyttes til ny adresse

  • Nøjagtig flytning til ny adresse
  • Videreførelse af serviceaftale på ny lokation
  • Sikker produktionsopstart og indkøring af software

Baltic Packaging A/S - producerer blikemballage til hele verden. Primært produceres der spande og dunke i hvidblik til maling- og lakindustrien.  

Flytning af robotanlæg - BILA Service medvirker ved flytning af fire presseanlæg 1:1 fra Baltics tidligere fabrik til ny adresse i hovedstadsområdet.

Nøjagtig flytning til ny produktionsadresse

Emballagevirksomheden Baltic Packaging A/S stod over for en flytning af sin produktion fra Amager til et industrikvarter i Tårnby ved Kastrup. Flytningen af fire BILA-anlæg, der bl.a. håndterer låg og spande til maling og lak, indebar et mål om at flytte robotanlæggene til nøjagtig samme opstilling som ved produktionen på den tidligere adresse. 

Økonomiansvarlig Mikael Klempel tilføjer, at Baltic havde kort tid til at flytte og opsætte anlæggene, da produktionen ikke måtte holde stille for lang tid. Det var derfor vigtigt for Baltic, at processen forløb meget struktureret og inden for en fast tidsplan. 

BILA Service håndterer flytte- og installationsprocessen

BILA Service håndterede i samarbejde med Baltics egne folk hele flytte- og installationsprocessen af BILA-anlæggene. Processen indebar forskellige delprocesser; indledningsvis blev den nuværende produktion detaljeret opmålt og anlæggene blev taget ned. 

Her indgik både en el-del, en mekanisk-del og en software-del. Efterfølgende blev anlæggene fragtet til Baltics nye lokation, hvor installationsprocessen startede. Efter opsætning og installation håndterede BILA Service også indkøring af software og opstart af robotterne. 

Produktionen kører som på tidligere adresse

Flytningen blev aftalt udført i løbende regning på baggrund af medgået tid efter ønske fra Baltic. Det var vigtigt for virksomheden at have gennemsigtighed i, hvad flytningen indebar og at kunne inkludere intern arbejdskraft i de processer, hvor det var muligt. Baltic og BILA forventningsafstemte derfor grundigt inden flytning, og BILA endte med at levere den aftalte ydelse til den rigtige pris.   

Anlæggene blev flyttet 1:1 og kører nu, som de gjorde på den tidligere Baltic-adresse. Ved at lade BILA håndtere flytning og indkøring fortsætter den eksisterende serviceaftale også på de fire anlæg på den nye lokation. 

BILA’s team var meget strukturerede og effektive! Jeg havde en god fornemmelse af, at BILA til enhver tid håndterede opgaven bedst og billigst muligt.”  Fortæller økonomiansvarlig, Mikael Klempel