Saint-Gobain optimerer manuelle processer via test-løsning

Saint-Gobain Distribution Denmark optimerer manuelle processer via test-løsning

Med Global AGV’s demo-koncept har virksomheden Saint-Gobain fået muligheden for at danne sig praktisk erfaring med en AGV-løsning over en testperiode på tre måneder. Ved at optimere manuelle arbejdsprocesser har den selvkørende truck efter kort tid vist potentiale til at blive en værdifuld ressource for distributionsvirksomheden. 

Automatisering står højt på listen over udviklingstiltag hos distributøren Saint-Gobain, som de senere år har søgt efter en AGV-løsning med de rette egenskaber i for at optimere arbejdsprocesser. Grundet et komplekst set-up ved virksomhedens terminalbygninger har der hos Saint-Gobain været tvivl om, hvorledes en AGV ville kunne skabe værdi i deres distribution. Ifølge Rasmus Ambrosen, logistikanalytiker hos Saint-Gobain, har Global AGV’s demo-koncept derfor vist sig som alletiders mulighed:

Med et forholdsvis lille investeringsbudget har vi chancen for at afprøve en AGV-demo og få oplevelsen af, hvordan den fungerer i praksis – både i samspil med medarbejderne og teknisk udstyr. Og det ser vi som en kæmpe fordel”, siger han og uddyber:

Ved at starte med at implementere en simpel AGV-løsning på test-basis kan vi blive klogere på den værdi, en selvkørende truck kan tilføre en virksomhed som vores og samtidig få erfaringer med de udfordringer, som måtte opstå.”

Med potentiale for værdiskabelse

På baggrund af en hurtig indkøringsproces kunne Saint-Gobain inden for kort tid konkludere, at AGV’en havde bevist sit værd.

AGV’en har vist potentiale til at blive en værdifuld ressource, der kan overtage dele af den manuelle kørsel, mindske vores spidsbelastning på en række områder og resultere i frigivelse af medarbejderressourcer til andre, mere værdiskabende opgaver”, fortæller Rasmus Ambrosen.

Også medarbejderne har taget godt imod AGV’en, som Saint-Gobain forventer på sigt kan blive en fast del af arbejdsstaben:

Sameksistensen mellem AGV’en og medarbejderne fungerer upåklageligt. Medarbejderne lader med glæde den selvkørende truck tage en tørn med at fragte ting rundt, så de i stedet kan bruge deres tid på mere værdifulde aktiviteter”, lyder det fra Rasmus Ambrosen.

God samarbejdspartner  

Ifølge Rasmus Ambrosen har samarbejdet med Global AGV fungeret upåklageligt:

Samarbejdet med Global AGV har været rigtig godt. I og med vi har befundet os på et lidt ukendt terræn, ift. hvordan en AGV ville kunne løfte opgaven i vores set-up, så har samarbejdet hele tiden haft som omdrejningspunkt at skabe erfaringer i fællesskab”, siger Rasmus Ambrosen og afslutter:

Ved at være en del af den store BILA-koncern har Global AGV en stor viden om automatisering og kendskab til andre løsninger, der kan supplere AGV’en på sigt i vores distribution. Og det er en klar fordel”.