10 arbejdsopgaver som slider unødigt på dine folk

10 arbejdsopgaver som slider unødigt på dine folk

Robotter og smarte automatiseringsløsninger på arbejdspladsen forbedrer sikkerheden og giver et bedre arbejdsmiljø med færre arbejdsulykker, mindre nedslidning og mere varierende arbejdsopgaver til medarbejderne.

Kronik skrevet af: CEO, Jan Bisgaard Sørensen, BILA Group

Slut med skadestuebesøg med klemte fingre eller tæer. Slut med langtidssygemeldinger med rygskader efter gentagne tunge manuelle løft. Slut med monotont, ubehageligt og snavset arbejde. I en lang række brancher har robotter og automatisering af de belastende arbejdsopgaver gjort danske arbejdspladser mere sikre ved at overtage arbejdsopgaver i farlige og usunde miljøer. Det giver gladere medarbejdere - og er samtidig godt for virksomhedernes økonomi.

Her er ti arbejdsopgaver, der slider unødigt på dine folk:

  1. Løft og manuel håndtering af paller (slitage af ryg)
  2. Vrid i håndled ved skruemontage (slitage af håndled)
  3. Limning eller fugning med epoxy eller andre giftige substanser (slitage samt risiko for forgiftning)
  4. Ubekvemme arbejdsstillinger (slitage og skæve vrid i ryg)
  5. Svejsning på svært tilgængelige steder (skæve vrid i ryg)
  6. Gentagne monotone bevægelser og mikrobevægelser (belastning af skuldre, albuer og håndled – samt psykisk belastning)
  7. Kørsel med stablere på ujævne gulve (slitage af knæ)
  8. Manuel slibning og polering, fx med rystepudser (vibrationer og støv)
  9. Arbejde i støvede og snavsede omgivelser (åndedrætsproblemer og allergi)
  10. Truckkørsel med dårlig sigt (risiko for påkørsler)

 

Automationsløsninger tager slæbet

Hos Tulips detailpakkeri i Herning håndterer medarbejderne op til seks tons paller om dagen. Tidligere blev disse paller løftet med håndkraft. De skulle tippes manuelt ned fra stakke på op til 12-13 paller, og det var fysisk hårdt for medarbejderne. Nu klarer et fuldautomatisk pallemagasin fra PALOMAT® alle de tunge løft, og systemet håndterer alle paller i gulvhøjde. Medarbejderne er glade for den nye hjælper, som har givet færre ømme rygge og målbart mindre sygefravær blandt medarbejderne.

Stakke af isolationsmateriale på op til 6 meters højde blev tidligere transporteret rundt af bemandede truck hos Rockwool i Vamdrup. Hos Arla i Rødkærsbro var det tårnhøje ostelæs, som truckførerne kørte rundt med. Hos begge virksomheder gav det nogle udfordringer, da truckførerne af gode grunde ikke kunne se henover læssene. Nu har fuldautomatiske førerløse truck, de såkaldte AGV’er, overtaget transporten af både isoleringsbats og ost. Det har styrket sikkerheden, for de selvkørende truck er udstyret med alverdens følere og scannere, så de altid kan opdage og undvige forhindringer, uanset hvor højt læs de har med.

AGV’erne har dermed erstattet de truck, som medarbejderne tidligere stod på, mens de kørte rundt med varerne. Disse truck påvirkede nemlig ofte medarbejderne uhensigtsmæssigt, for eksempel ved at enkelte medarbejdere fik ondt i knæene, når de kørte henover ujævnheder i gulvet.

Der bliver skruet millioner af skruer i hver eneste dag på utallige danske virksomheder i alt fra elektronik til loftstrapper. Når de skrues i med håndkraft, sker der utallige vrid i medarbejdernes håndled, og på sigt giver det belastning og nedslidning. Derfor har mange uddelegeret montagearbejdet til de fleksible robotarme fra Universal Robots, og en af de mest solgte applikationer er netop til skrueopgaver. Og faktisk bliver en god del af robotarmenes omkring 400 skruer monteret af robotarme på montagelinjerne på Fyn.

Andre applikationer til robotarmene kan lave limning, fugning eller andet præcisionsarbejde, som kan være meget fysisk belastende, fordi det skal være meget nøjagtigt. Derudover behøver medarbejderne heller ikke opholde sig tæt på potentielt giftige stoffer som epoxy, der kan være giftige ved udslip, når robotterne tager slæbet.

En meget populær applikation til Universal Robots’ robotarme kan overtage slibning og polering af emner. Det er et arbejde, der, når det udføres manuelt, er meget belastende, da det både støver og giver mange vibrationer, der påvirker hænder og arme.

Medarbejdere glade for aflastning

Utallige arbejdsopgaver i industrien, hvor man traditionelt har haft udfordringer med arbejdsmiljøet, kan gøres langt sundere i samarbejde med moderne teknologi. Og hvor medarbejderne for få år siden ofte var yderst skeptiske over for automatiseringsløsninger, er de for alvor ved at få øjnene op for, hvordan de kan forbedre arbejdsmiljøet og gøre arbejdspladsen til et rarere sted at være.

Teknologi kan også gøre det sundere for vores sind at være på arbejde. De opgaver, som robotter kan overtage, er ofte de opgaver, som medarbejderne betragter som de mest kedelige og ensformige. Det er også de hårde fysiske opgaver, og i takt med at mange af disse monotone opgaver forsvinder fra arbejdspladserne, får medarbejderne en mere varieret og tilfredsstillende arbejdsdag.

I en tid hvor mange virksomheder har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere til produktionen, kan indførelse af robotter faktisk også gøre det nemmere at tiltrække medarbejdere, samtidig med at fastholde og skabe nye arbejdspladser. Virksomhederne bliver mere attraktive, idet de kan tilbyde mere spændende arbejdsopgaver specielt til de unge, der måske har en tendens til at fravælge det hårde fysiske arbejde i industrien.

Alt i alt kan robotter og automationsanlæg tilføre arbejdspladserne mange bløde værdier: Glade medarbejdere, færre sygedage, færre arbejdsulykker og nemmere planlægning er alt sammen gode argumenter – og så gør det jo heller ikke noget, at der også kan være en betydelig økonomisk gevinst for virksomheden ved at automatisere produktionen.