Få styr på dine data og effektiviser produktionen

Med en integreret løsning til både nye og eksisterende anlæg, kan man automatisk opsamle data som kan vise forbedringsmuligheder til produktionsanlægget 

Hos BILA er vores absolutte mål at hjælpe vores kunder med at effektivisere produktiviteten. Industri 4.0 handler netop om at skabe en endnu mere effektiv produktion, hvor den vigtigste hjørnesten handler om data og hvordan data kan bruges til at optimere produktionen. Vi ved, at et datadrevet overblik over et anlægs performance giver anledning til væsentlige forbedringer – og dermed direkte økonomisk gevinst.

Hvis du ikke ved hvor du er, så hjælper et kort dig ikke. Data er guld, for ved at indsamle og analysere data får vi faktuelt grundlag for performance og bruger det til at optimere produktionen endnu mere.

Fortæller Thomas Ording, Produkt Manager hos BILA, som til dagligt arbejder med dataopsamling og dataanalyse. Hos BILA tilbyder vi en integreret løsning til både nye og eksisterende anlæg, hvor vi automatisk opsamler detaljerede og værdifulde driftsoplysninger for produktionsanlægget og samtidig tilbyder en enkel visualisering af informationerne.

Systemet kan udtrykke et overordnet tal for udstyrets effektivitetsgrad (kaldet OEE), men kan også vise detaljerede informationer, der kan omsættes til direkte forbedringshandlinger. F.eks. give svar på hvilke alarmer, der er de hyppigste og hvor længe de har varet. BILAs løsning er derfor både et ledelsesmæssigt værktøj til at påpege vigtige forbedringsområder, og et operationelt værktøj til at påvise konkrete forbedringshandlinger.

Automatisk dataopsamling

Eksempel på data fra et anlæg

BILAs dataopsamling kræver ingen operatørinvolvering – al dataindsamling foregår automatisk. Datagrundlaget er en vigtig platform for både at kunne påvise, hvor der skal forbedres, men også til at eftervise hvilken værdi forbedringerne har haft.

Så snart systemet er etableret, så kommer der værdifulde data ind som letforståelige grafer. Dette system er nemt anvendeligt og en nødvendighed, hvis man ønsker dokumentation, som kan forbedre ens produktion.

 

 Vi har taget et naturligt skridt i at sikre, at produktionsanlæg kan give værdifulde data, der er tilgængelige på en enkel måde. Vi har et stort fokus på data og den effektivitetsforbedring det giver vores kunder. Internt arbejder vi intenst med data, som den vigtigste del af Industri 4.0, men vi samarbejder også tæt sammen med f.eks. Aalborg Universitet. – Slutter Thomas Ording.