Mejeribrugetsdag 2017

BILA holder indlæg til Mejeribrugets Dag
på Kold College i Odense

Mejeribrugets Dag afholdt d. 1. februar på Kold College i Odense

I anledning af Mejeribrugets Dag var BILA’s Key Account Manager Claus Børresen inviteret til at holde et oplæg under temaet ’Optimering i hverdagen’ for de ca. 500 fremmødte, der primært kom fra mejeribranchen.

BILA har hjulpet rigtigt mange kunder med produktionsoptimering, og med mere end 30 års erfaring fra mejeribranchen, er der gennem årene leveret mange løsninger helt fra simple anlæg til store komplekse linjer.

I Claus Børresens oplæg med overskriften ’Hvordan optimerer DU bedst din produktion’ lagde han stor vægt på, hvor vigtigt det er at have et godt samarbejde kunde og leverandør imellem for at få mest mulig værdi for kunden.

Claus Børresen fra BILA A/S med sit indlæg på Mejeribrugetsdag 2017

”I forhold til det fælles mål skal man hele tiden turde udfordre hinanden og have modet til at stille dumme spørgsmål undervejs”,

sagde Claus Børresen og brugte et eksempel fra Arla Branderup, hvor et langvarigt samarbejde med gensidig tillid og respekt blandt andet har hjulpet til en høj performance på mere end 98% på en hel produktionslinje.

De andre oplægsholdere kom fra Stryhns, Arla Foods, Them Mejeri, DTU Fødevareinstituttet og Ecolab.