Innovativt AGV-parløb mellem N.C. Nielsen og BILA

Markedet for truck ændrer sig markant i disse år, hvor virksomheder i høj grad efterspørger samlede løsninger med øget produktivitet, hurtigere procestid og lavere omkostninger som væsentlige parametre. Højlagre, distributionscentre og enorme fabriksanlæg med stor logistik-volumen stiller krav om ny, innovativ og effektiv truckteknologi.

De automatiske og førerløse AGV-truck (Automated Guided Vehicles) kommer til at spille en stadig større rolle i fremtidens logistik på lagrene. Derfor har N.C. Nielsen og robotvirksomheden BILA etableret et nyt selskab med navnet AGV Scandinavia, som har ambitioner om at erobre op mod halvdelen af fremtidens marked i Danmark og resten af Skandinavien.

Solide virksomheder bag selskab

Tanken bag AGV Scandinavia er at samle alle relevante kompetencer fra N.C. Nielsen og BILA (samt samarbejdspartnere som fx Linde Robotics) i en stærk organisatorisk enhed, så kunderne hver gang får tilbudt en AGV-helhedsløsning. Med afsæt i de to solide virksomheder er ambitionen, at AGV Scandinavia bliver den førende AGV-aktør på det danske og skandinaviske marked.

Udviklings- og democentre i Karlslunde og Balling

AGV Scandinavia etablerer to helt nye udviklings- og democentre i Karlslunde og Balling. Begge steder bliver kunderne hjulpet med løsninger inden for automatisering af kørestrækninger, stra-tegisk vareplacering, beregninger af materialeflow, 3D-visualisering af kundens interne logistik og økonomiske analyser af tilbagebetalingstiden, der kan komme ned på mindre end to år.

I centrenes demo-afdeling bliver kunder og potentielle kunder præsenteret for en række AGV-løsninger inden for eksempelvis produktionsforsyning, let logistik og pallehåndtering. Her kan kunderne opleve AGV'erne "live in action" og på egen hånd opleve, hvordan AGV-løsninger med afsæt i de røde Linde-truck og BILA-robotteknologien fungerer i praksis.

Salgskontorer i Skandinavien

Udover udviklings- og democentre etablerer AGV Scandinavia en række salgskontorer i Aarhus, Fredericia, Svendborg samt i Norge og Sverige, så interesserede kunder kan komme forbi for at høre mere om AGV-løsningerne. På denne vis dækker AGV Scandinavia markedet af og gør det muligt for kunderne at opleve AGV-løsninger på forskellig vis. 

Høje forventninger

Hos N.C. Nielsen og BILA er der høje forventninger til den fælles AGV-satsning, der har været forberedt gennem længere tid. På denne baggrund udtaler direktør Poul B. Nielsen:  

Det er meget spændende, hvad der foregår på det internationale AGV-marked, hvor den teknologiske udvikling går rasende hurtigt. Vi har et godt rygstød med Linde truck og når vi kobler dette sammen med bl.a. innovativ robotteknologi fra BILA kan vi skabe meget kosteffektive AGV-løsninger for vores kunder, der kan løfte deres forretning yderligere.

Selvstændigt forretningsområde

Ved at etablere AGV Scandinvia går N.C. Nielsen og BILA nye veje. De to virksomheder kommer hver med deres styrker og vil skabe et nyt forretningsområde, som fokuserer på samlede logistik-løsninger frem for enkeltstående produkter:

Der er et stort potentiale i at tænke bredt omkring lagerlogistik. Vi tager det bedste fra robotteknologien og det bedste fra innovativ truckteknologi og bringer det sammen i stærke helheds-løsninger, som tilbagebetalingstider på få år. Vi har et skarpt øje for rentabiliteten i løsningerne og at de bidrager til virksomhedernes fortsætte vækst, uanset om det er de helt store kunder eller en mindre produktionsvirksomhed, - fortæller CEO Jan Bisgaard Sørensen fra BILA A/S.