BILA holder indlæg ved temadag for forbedret
lønsomhed i fiskeindustrien

Temadag afholdt d. 17. juni af Food Network, Nordsøen Forskerpark, Teknologisk Institut og Staalcentrum

Muligheder for automatisering i fiskeindustrien

I et tema om smarte veje til forbedring af lønsomheden i fiskevirksomheder var Jesper Hjort, BILA’s erfarne Key Account Manager inden for fødevareindustrien inviteret til at holde oplæg om mulighederne for automatisering og anvendelse af robotter i fiskeindustrien.

BILA har adskillige års erfaring med effektiv automatisering i både mejeri- og fødevareindustrien, hvormed fiskeindustrien også har rig mulighed for at fremtidssikre sig i Danmark. Jesper Hjort har i sit oplæg fokus på værdiskabende tiltag og produktivitetsoptimering, der skal afhjælpe Danmarks brændende platform ift. et højt løntryk, der tvinger virksomheder til at flytte produktionen til udlandet vs. at beholde og sikre arbejdspladser i Danmark. Gevinsterne ved at automatisere ligger ligetil:

  • Der er mellem 31 og 42 mia. solide danske kroner at hente, hvis virksomheder i Danmark automatiserer dele af produktionen. Det viser en ny undersøgelse blandt medlemmer af Ingeniørforeningens industripanel, som blev afsluttet i marts 2014

  • Et krav om højere fødevaresikkerhed og lavere forbruger pris skriger på automatisering

For at bevare danske arbejdspladser på dansk jord og imødekomme kravet om højere fødevaresikkerhed skal danske virksomheder øge deres bundlinje og konkurrenceevne gennem automatiseringstiltag. Myten om at robotter stjæler arbejdspladser holder ikke vand. Tværtimod så kan en automatiseret virksomhed med en sundere økonomi netop sikre sine medarbejdere i endnu højere grad.

Et spørgsmål om tid og kapital?

Manglende tid og kapital er store barrierer for virksomheder for at komme i gang med automation. Jesper Hjort giver 6 mulige løsninger til, hvordan man kommer godt fra start, når man vil automatisere:

1) SPT analyse – hvor er de ”lavt hængende frugter”

2) Grundige og gennemarbejdede business cases

3) Anvendelse af for-projekter – sikker performance

4) Korrekt sammensat team – hvem skal med/høres?

5) Skærpet fokus på projektets plan og mål

6) Fokus på tilbagebetalingstid og samlet økonomi i projektet

Der er et klart behov, hvorfor ikke gøre noget ved det?