Tag springet med automatisering

Af Key Account Manager Claus Børresen

Teknologisk Institut pointerer, at robotter skaber bemærkelsesværdig vækst i alle de produktionsvirksomheder, der er villige til at hoppe på automationstoget. Derfor har de i øjeblikket fokus på, hvordan man kan overvinde klassiske forhindringer på vejen mod at automatisere: mangel på tid, kompetencer og teknologi. Dertil giver Teknologisk Institut i første omgang tre gode råd til, hvordan du kommer i gang med robotter, hvis din barriere er tid:

1) Afsæt tid og kom i gang - Man er nødt til at prioritere tiden til at automatisere. Man er rent ud sagt tvunget til det, hvis man har ambitioner om at overleve.

2) Lav nogle for-projekter - Analysér opgaven. Test de vanskelige elementer inden investering i hele processen.

3) Alliér dig med en partner - Hvis man vil have den rigtige løsning fra start, kan det anbefales at alliere sig med en erfaren partner.

Læs hele artiklen: http://www.teknologisk.dk/ydelser/gode-raad-saadan-kommer-du-i-gang-med-robotter/

Interessant fokus på typiske barrierer
Set fra et teknisk udbyder-perspektiv mener Claus Børresen Key Account Manager med fagspeciale i automatisering i mejeribranchen, at det er en meget interessant artikel. Den er interessant, idet den sætter fokus på nogle af de typiske barrierer, der holder industrivirksomheder tilbage med at automatisere, og dermed har manglende konkurrenceevne til følge. BILA arbejder meget med netop disse barrierer og har stor fokus på at løse vores kunders udfordringer, som ofte er i overensstemmelse med Teknologisk Instituts fokuspunkter fx: ressourcer til at køre projekterne, udvikling og sikring af de rigtige løsninger inden igangsætning samt manglende kendskab til leje- og leasemodeller. Disse udfordringer skal tillægges et stort fokus på samarbejde mellem udbyder og kunde samt krav om fælles succes i projekterne.

Succesen ligger i samarbejde
Vice President Henrik Bak, der er Global Supply Chain Efficiency i Arla Foods Viby, er enig i et nødvendigt fokus på samarbejde og udtaler til Mejeriernes Leverandørdag om fremtiden, at de produktionsvirksomheder der formår at lave strategiske samarbejder med deres gode og innovative leverandører, er de virksomheder, der kommer til at klare sig bedst i fremtiden. De kommer et skridt foran alle dem, der ikke formår dette. Han tilføjer, at det ikke er nogen let opgave, men det er i samarbejdet, succesen ligger.