BILA opdaterer og tilpasser Arla Birkums produktion

”Vi er meget tilfredse med samarbejdet. BILA er stærke inden for idegenerering, overholder tidsplaner og håndterer processen professionelt.” - Logistik- og planlægningschef Arla Birkum, Ulrik Krog


Birkum Mejeri
- Det fynske mejeri er en del af Arla Foods-koncernen. Mejeriet producerer og lagrer Lillebror Ostehaps®, Cheasy® og Buko®. Ved det opdaterede BILA-anlæg håndterer en ny robot et nyt produkt og to eksisterende robotter er tilpasset det nuværende produktionsbehov.

Arla Birkum-mejeriet havde fået en række udfordringer i sin produktion. Derfor ønskede mejeriet at opdatere sig på flere fronter ved at;

  • tilføje runde oste på 14 kg til produktionslinjen
  • håndtere længere oste i en ny og længere kassetype
  • palletere flere kasser med smør alt efter produktionsbehov
  • håndtere ujævne pakninger med ost

Her tilføjer Arla Birkums logistik- og planlægnings¬chef, Ulrik Krog, at løsningen skulle op at køre hurtigst muligt, hvilket BILA har sørget for.

Løsning: Opdatering og udbygning af robotanlæg

Disse udfordringer krævede både implementering af en ny robot og opdatering af to eksisterende robotter til produktionslinjen. Her håndterer den nye BILA-robot mejeriets nye 14 kg runde oste. Robotten løfter både ramme og oste samtidig.

Den ene af de eksisterende robotter har fået udbygget sit gribe-værktøj, så den kan håndtere en længere ostetype med tilhørende opbevaringskasse.

Den anden eksisterende robot har fået udvidet sit software i håndtering af to forskellige produkttyper. Robotten kan nu håndtere kasser med smør fra to pallepladser - fremfor kun én. Samtidig har den udvidet sin søgefunktion i løft af ostepakninger med ujævne overflader. Her søges nu flere gange inden sugeløft, hvilket er brugbart, når osten ligger skævt i transporttrolleyen.

Resultat: En tilpasset løsning

Den tilpassede løsning til Birkum Mejeri er resultat af godt samarbejde mellem Arla-mejeriet og BILA.

”Personligt fungerede det rigtig godt i samarbejdet med BILA, hvilket har været med til at løfte resultatet af investeringen.”
- Logistik- og planlægningschef Arla Birkum, Ulrik Krog


Opdatering og udbygning af BILA-anlægget hos Birkum resulterer i et forbedret arbejdsmiljø, og i at oste-mejeriet nu kan håndtere nye produkter med tilhørende kasser og rammer. Derudover mindskes palleskift, og fejl ved greb af oste minimeres, hvilket giver færre manuelle tilretninger.